Golden Color hällmedium

Golden Color hällmedium

Golden Hard Molding Paste  3571

Golden Hard Molding Paste 3571

Golden Isolation Coat

Golden Isolation Coat är en färdigblandad isolerande tätning för akrylmålningar. Tidigare var akrylmålare tvungna att späda ut Golden Soft Gel med vatten (en metod som Golden fortfarande rekommenderar) innan man kunde använda det på sina färdiga akrylmålningar. Med Isolation Coat behöver du inte mer än att mäta upp önskad mängd och röra runt den för att få rätt konsistens. Golden Isolation Coat är ett permanent akrylbaserat medie som förseglar ytan så att den inte är sugande, och förbereder ytan till lackering, samt gör det möjligt att ta bort eventuellt felaktig lackering utan att skada ditt måleri. Påför ett eller flera lager innan lackering. Välj mellan två storlekar: 473 ml 946 ml
247,42 kr
SKU
31914737760
Golden isolation coat er en færdigblandet isolerende forsegling til akrylmalerier. Tidligere var akrylmalere nødt til at blande Golden Soft gel med vand (en metode Golden stadig anbefaler) før de påførte det deres færdige akrylmaleri. Med Isolation coat behøver du nu ikke mere at måle op og mixe for at få den rigtige konsistens og lavering. Golden Isolation coat er en permanent, akrylbaseret medie, som forsegler overfladen så den ikke er sugende, og forbereder overfladen til lakering, samt sikrer at du kan fjerne evt forkert lakering igen, uden at skade dit maleri. Påfør et eller flere lag før lakering.
Mer information
Brand Golden
Only on web, Not in shops Nej
fast lav pris Nej
På Tilbud Nej